Stichting Geen GeHannes

Aanvraag voor ondersteuning

Als u een aanvraag voor ondersteuning wilt indienen, doet u dit door onderstaand aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Wij wijzen u erop, dat Stichting Geen Gehannes in geen geval een vervanging kan zijn voor de plicht die het samenwerkingsverband heeft om passend onderwijs te bieden en te financieren.

Aanvraagformulier voor ondersteuning

Algemene gegevens kind/school


Omschrijving van het probleem

Specificatie benodigde gelden

Zijn alle velden ingevuld?

Leave this empty:

 

Stichting Geen Gehannes kan in geen geval een vervanging zijn voor de plicht die het samenwerkingsverband heeft om passend onderwijs te bieden en te financieren.

De toewijzingscommissie neemt uw aanvraag in behandeling.

 

 

 

 

 

Stichting Geen GeHannes
Contactpersoon:
Maarten de Keizer
Dokter Rietveldplein 36
3353 SJ Papendrecht

telefoon: 06 - 51 38 79 28
e-mail: info@geengehannes.nl

Bank: NL 10 RABO 0144 7589 89
Stichting Geen GeHannes Papendrecht

It’s better to add life to a child’s years
than years to a child’s life